Làm Social
Sản phẩm và dịch vụ của bạn có chất lượng tốt. Cánh Cam sẵn sàng đón nhận các yêu cầu hợp tác từ nhà thầu phụ.

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

SẴN SÀNG HỖ TRỢ
Bạn quan tâm đến dịch vụ tại Làm Social, gửi thông tin về cho các chuyên viên tư vấn của Làm Social, để được hỗ trợ tức thì.

093-812-8947

lienhe@lamsocial.net

22/26/30 đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM

093-812-89-47

22/26/30 đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM

Top

Nội dung sáng tạo của Influencer

Nội dung sáng tạo của Influencer

Nội dung sáng tạo của Influencer

Trước khi tìm hiểu về Tiếp thị dựa trên những người ảnh hưởng (Influencer marketing), chúng ta cần  tìm hiểu một cách cặn  kẽ về Tiếp thị Nội dung  ( content marketing) – “cha đẻ”  của  influencer  marketing.

Nội dung sáng tạo của Influencer

Joe  Pulizzi từng đưa ra định nghĩa về Tiếp thị nội dung:

“Tiếp thị nội dung  là quá  trình sáng tạo và phân  phối nội dung  có giá trị và hấp  dẫn  để tiếp cận  và thu hút đối tượng mục  tiêu rõ ràng và được xác định rõ ràng – với mục đích thúc đẩy hành  động  của  khách hàng  có lợi nhuận.”

Vì vậy, nếu  tiếp thị nội dung là việc tạo  ra và phân phối những nội dung hấp  dẫn,  có giá trị truyền  cảm  hứng trong kinh doanh, thì tiếp  thị dựa trên những người ảnh  hưởng (Influencer marketing) cũng  thực hiện  điều  đó. Thông qua influencer marketing, nội dung dễ dàng đồng  cảm  và ảnh  hưởng đến  suy nghĩ cũng  như  hành động  của  khách hàng tiềm năng  của  thương hiệu bằng cách khai thác tài năng  sáng tạo  của  các influencer. Họ là những nhà “xuất bản”  nội dung tài ba với kênh phân phối mạnh  mẽ và hiệu quả  trên mạng xã hội.

Nội dung là một  trong những yếu  tố quan trọng  nhất  để  đánh  giá hiệu  quả  của  influencer marketing. Truyền  tải những nội dung có giá trị thông qua những người ảnh  hưởng phù hợp, để  phân phối đến  những người quan tâm đến  thương hiệu,  sản phẩm của  bạn  và khẳng định  giá trị thương hiệu  của  mình, chính là mục  tiêu cao cả  của Influencer marketing.

Tiếp thị dựa trên những người ảnh hưởng (influencer marketing) là tiếp thị nội dung với những đặc điểm sau:

Sản  xuất  nội dung mang tính khách quan (bởi các influencer); nội dung có thể chia sẻ trải nghiệm,  cảm  nghĩ cá nhân của influencer về sản phẩm,  dịch vụ,… Do đó có độ tin cậy và sức ảnh hưởng cao hơn.

Phân phối  nội dung đến  một  nhóm đối tượng mục  tiêu (vi mô) có sẵn (cộng  đồng  người hâm mộ, theo dõi influencer đó)

 “Hiệu ứng  hào quang” xuất phát từ sự tin tưởng của  cộng  đồng  fan với những gì mà influencer chia sẻ.

})(jQuery)